Цената е по договаряне
Телефон: 06..........show
Местоположение

Местоположение

Област Габрово
Създадено от
Добавена 2020-05-27 16:33:12
Променено: 2020-05-27 16:33:12

Сигнално охранителна дейност

Детайли за Обявата

Идент. № на Обявата: 616
Displayed: 29
Изтича: никога не изтича

Описание

„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, мониторинг и денонощно отреагиране на сигнали от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи при гарантирана имуществена отговорност.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:Среща с Клиента, охранително обследване на обекта и оценка на риска във връзка с възможността за монтиране и ефективността на работа на сигнално – охранителна система. Избор на вариант за предаване на сигнала – чрез радиопредавател, GSM връзка, Интернет, GPRS;
Проектиране на сигнално-охранителна система, съобразно изискванията на Клиента и сложността на обекта;
Монтаж на сигнално – охранителна система, програмиране и въвеждане в експлоатация. Извеждане на сигнала при оперативния дежурен /Дежурен център/ на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД.ПОСЛЕДВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ:Денонощен дистанционен контрол за състоянието на охранявания обект в постоянен режим (мониторинг) и предаване на алармените сигнали от охранявания обект към автопатрулния екип чрез оперативен дежурен;
Отреагиране на сигналите, постъпващи от сигнално – охранителната система от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи.ПРЕДИМСТВА НА ОХРАНАТА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА (СОТ) в „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД:Отреагиране на въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи от 2 до 5 минути в рамките на града в зависимост от местоположението на охранявания обект;
Възможност за привличане на допълнителни сили и средства на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД в случаи на възникване на извънредна ситуация в охранявания обект;
Висока надеждност на използваното оборудване;
Денонощна възможност за дистанционен контрол за състоянието на охранявания обект;
Използване на радиопредавател, GSM връзка, Интернет, GPRS за свързване на охранявания обект с Дежурния център;
Гарантирана имуществена отговорност при настъпила щета;
Възможност на Клиента за получаване на информация за работата на сигнално – охранителната система на неговия обект чрез безплатната услуга „МЕТАЛ СОД – SMS ИНФО“.„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ:БЕЗПЛАТНО охранително обследване на обекта, установяване степента на защитеност и оценка на риска;
БЕЗПЛАТЕН монтаж на сигнално – охранителна система, собственост на фирмата;
БЕЗПЛАТНО включване;
БЕЗПЛАТНО ползване на сигнално – охранителна техника в периода на договора;
БЕЗПЛАТНО 24- часово сервизно обслужване в периода на договора;
ГАРАНТИРАНА 24 – часова реакция на алармени сигнали от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи, доказана посредством GPS система;
ГАРАНТИРАНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ, посочена в договора за охрана.

Обяви на потребителя

Обяви на потребителя