Цената е по договаряне
Контакт
Телефон: ..........show
Местоположение

Местоположение

Област Габрово
Създадено от
Добавена 2020-05-27 16:37:32
Променено: 2020-05-27 16:37:32

Охрана на ценни пратки и товари

Детайли за Обявата

Идент. № на Обявата: 620
Displayed: 31
Изтича: никога не изтича

Описание

„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага охрана на ценни пратки и товари, посредством специализирано оборудвани, бронирани транспортни средства и високо квалифицирани охранителни екипи.

Всички служители са обезпечени с модерно бойно снаряжение, техника, средства за свръзка и комуникация с Дежурния център и патрулна охрана на съответната територия. Също така и с : помощни средства и екипировка – бронезащитни жилетки, противогази, палки, радиостанции и др.„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД разработва разнообразни методи според спецификата на конкретната задача и предмета, обект на защита. В определени случаи се предвижда включването на допълнителни въоръжени сили, позиционирани на определени участъци. Всички действия и използвани ресурси са съобразени и отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за частната охранителна дейност.ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ :

Разработка на основните маршрути и техните алтернативни решения;
Проверка на маршрутите за транспортиране, с цел предвиждане на потенциални участъци, обект на възможни нападения и провокации;
Разработване на концепция за защита на ценностите, включваща противодействие при евентуални престъпни посегателства;
Организация на действията на охранителните екипи;
Създаване на необходимата служебна документация, регламентираща работата на охраната.ПОСЛЕДВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ :

Осъществяване на охрана и транспортиране на ценни пратки и товари чрез охранителни сили, специализирани транспортни средства, ( спеиализирани бронирани автомобили ), оборудване, техника и оръжие.
Сбор, обработка, систематизиране и анализ на информацията, касаеща съблюдаване плана за охрана;
Постоянна връзка с Дежурния център;
Привличане на допълнителни сили за разрешаване на внезапно възникнали задачи и извънредни ситуации;
Заключителни рапорти и обобщение.

Обяви на потребителя

Обяви на потребителя